Tình Yêu Thương Gửi Trọn Trong Từng Lon Sữa

Agape luôn mang trong mình một tầm nhìn lớn lao: “Gia tăng các giá trị phúc lợi, tạo ảnh hưởng và tác động tích cực đến cộng đồng thiệt thòi về tài chính.” Để theo đuổi điều này, Agape đã và đang không ngừng nỗ lực giúp người lao động có thể tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ phúc lợi từ các tổ chức,…