Đối tác chiến lược

Chúng tôi rất tự hào về chương trình Chăm sóc cuộc sống và phúc lợi Agape. Hiện tại Agape đang nỗ lực để tạo cơ hội cho hàng ngàn người và gia đình trong số cộng đồng thiệt thòi về tài chính.
Tuy nhiên chúng tôi không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ rộng lượng từ các đối tác. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và giúp đỡ.

Bệnh viện Hoàn Mỹ
Bệnh viện Triều An
Bệnh viện đa khoa Triều An
Co.op Mart
Unilever Việt Nam
LG Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam