LandingPageCTMLN-22
LandingPageCTMLN-21
LandingPageCTMLN-20
LandingPageCTMLN-19 (1)
 • Bộ 8 sản phẩm bao gồm:
  • 01 tấm đệm cao su bông Shalom NVF
  • 01 tấm DRAP theo kích thước
  • 01 vỏ gối ôm
  • 01 ruột gối ôm
  • 02 vỏ gối nằm
  • 02 ruột gối nằm
 • Hướng dẫn sử dụng và bảo quản bộ DRAP Poly:
  • Giặt trước khi sử dụng
  • Được giặt máy, nhiệt độ tối đa 40°C
  • Không dùng thuốc tẩy chứa CLO
  • Ủi nóng trên 160°C
  • Không giặt khô (Hấp)
 • Bộ 8 sản phẩm bao gồm:
  • 01 tấm đệm cao su bông Shalom NVF
  • 01 tấm DRAP theo kích thước
  • 01 vỏ gối ôm
  • 01 ruột gối ôm
  • 02 vỏ gối nằm
 • Hướng dẫn sử dụng và bảo quản bộ DRAP Poly:
  • Giặt trước khi sử dụng
  • Được giặt máy, nhiệt độ tối đa 40°C
  • Không dùng thuốc tẩy chứa CLO
  • Ủi nóng trên 160°C
  • Không giặt khô (Hấp)