Sáng thứ Sáu ngày 26/11/2021, LĐLĐ huyện Chợ Gạo đã tổ chức tổng kết công tác Công đoàn trường học năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Năm học 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện, cấp ủy Đảng và sự phối hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, CĐCS khối trường học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa qua.

Tại Hội nghị, Phúc lợi Agape đã có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ của các cán bộ Công đoàn – những anh chị thầm lặng phục vụ cho đoàn viên, người lao động, và hơn hết thấy rõ hơn sự khó khăn của đoàn viên và người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Phúc lợi Agpe cũng cam kết đồng hành thực hiện các chương trình, chính sách, các sản phẩm dịch vụ ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện; triển khai các hoạt động an sinh xã hội góp phần nâng cao giá trị phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Người lao động càng khó khăn, Phúc lợi Agape càng nỗ lực. Để lại đằng sau những câu chuyện thời sự, những con số, những vùng xanh vùng đỏ, chúng tôi tiếp tục tiến bước về phía trước vì những ngày cuối năm của người lao động mà chúng tôi đang phục vụ. Phúc lợi Agape đang hết sức nỗ lực để có thể cùng đoàn viên, người lao động có một cái Tết Sum Vầy trọn vẹn và ý nghĩa.

Agape – Chăm sóc cuộc sống và phúc lợi