Sáng ngày 13/04, tại Văn phòng B-Nhà khách Tổng liên đoàn đã diễn ra Lễ ký kết Triển khai hỗ trợ vốn doanh nghiệp và Hỗ trợ người lao động ứng lương 24/7. Theo đó:

? Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ ứng trước quỹ lương giúp đảm bảo chi lương đúng hạn cho người lao động

? Người lao động sẽ được hỗ trợ ứng trước phần lương một cách linh hoạt và nhanh chóng

Với những giải pháp tài chính hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, Phúc lợi Agape kỳ vọng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng đến phát triển bền vững, ổn định