GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH

Am hiểu về tài chính là yếu tố rất quan trọng để giúp người lao động cải thiện kỹ năng quản lý tiền bạc, tích lũy và gây dựng tài sản cho tương lai. Với sự hỗ trợ từ các đối tác tài chính và ngân hàng, Phúc lợi Agape hỗ trợ cho hàng nghìn người lao động được trang bị kiến thức tài chính. Đồng thời, Phúc lợi Agape là cầu nối để người lao động có thể vay vốn từ những ngân hàng uy tín với lãi suất ưu đãi.

Đối tác chiến lược

BẢO HIỂM

Bên cạnh việc bảo vệ người lao động khỏi những rủi ro trong cuộc sống, tham gia các gói bảo hiểm cũng góp phần xây dựng nguồn vốn tích luỹ cho tương lai.

ĐẦU TƯ TÍCH LUỸ

Nhằm tạo nguồn vốn cho tương lai, người lao động có thể tham gia vào các quỹ đầu tư tích luỹ để mua sắm cho gia đình hoặc đầu tư cho con cái.

TIẾP CẬN NGUỒN VỐN

Thấu hiểu và đồng cảm với những người lao động đang gặp khó khăn và thiếu hụt tài chính, Phúc lợi Agape hỗ trợ những người có thu nhập trung bình thấp tiếp cận với các nguồn vốn xã hội với lãi suất ưu đãi.

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Am hiểu về tài chính là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, Phúc lợi Agape hỗ trợ cho hàng ngàn người lao động được trang bị các kiến thức cơ bản và cần thiết để quản lý chi tiêu tốt hơn.