Đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh Long An, Công đoàn KCN tỉnh Long An. Phúc lợi Agape đã đồng hành tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng “Cảm ơn người lao động”.

Siêu thị phúc lợi lưu động phục vụ các sản phẩm nhu yếu với nhiều chính sách phúc lợi. Hình ảnh đồng hành Lễ phát động động Tháng công nhân và Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2021 KCN Thuận Đạo, Ngày 24.04.2021