Nhiều hoạt động phúc lợi khẩn trương được chuẩn bị với mong muốn góp phần chăm lo cho người lao động và gia đình. Trong đó ưu tiên các vấn đề an toàn và sức khỏe, đặc biệt là người lao động không may bị tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp.

1.  Tặng quà hỗ trợ cho người lao động không may bị tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp

2.  Hội thảo tư vấn sức khỏe và thăm khám miễn phí

3.  Chuyến xe vì sức khỏe người lao động

4.  Hoạt động cảm ơn người lao động

5.  Siêu thị phúc lợi lưu động

….

Cùng nhiều hoạt động khác, tất cả vì lợi ích đoàn viên và người lao động

www.phucloiagape.com