Gia tăng phúc lợi

Phúc lợi Agape là cầu nối và giải pháp để người lao động có thể tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ uy tín tiết kiệm từ nhiều tổ chức, đơn vị trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tạo thêm nhiều giá trị ích lợi cho cộng đồng và gia tăng phúc lợi xã hội. Ví dụ: Hỗ trợ mổ tim miễn phí, tư vấn & chăm sóc sức khoẻ sinh sản, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…

Đối tác chiến lược

PHÚC LỢI XÃ HỘI

Phúc lợi Agape tập trung vào việc tổ chức và mở rộng các chương trình phúc lợi xã hội đến các đoàn thể, tổ chức như Công đoàn, Hội Phụ nữ, Trung tâm Y tế,…

PHÚC LỢI PHI LỢI NHUẬN

Bên cạnh những phúc lợi từ Công đoàn, người lao động có cơ hội tiếp cận với những chương trình của các tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục, văn hoá, môi trường,…

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Kết nối người lao động với những cơ hội việc làm hấp dẫn, Đồng thời, các tổ chức, doanh nghiệp cũng dễ dàng tiếp cận với nguồn lực chất lượng.