Bên cạnh những ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian này, Phúc lợi Agape cũng đang rất nỗ lực để có được những chương trình phúc lợi thiết thực với mong muốn phần nào hỗ trợ những khó khăn của người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19.

Để vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, vừa gia tăng thêm giá trị phúc lợi cho người lao động. Phúc lợi Agape đã chuyển sang làm việc trực tuyến, hạn chế tiếp xúc, đi lại. Các sản phẩm từ chương trình phúc lợi được giao từ các văn phòng, chi nhánh và siêu thị gần nhất để nhanh chóng, kịp thời, và an toàn đến với người lao động.