Tiếp tục các nỗ lực cho dự án chăm sóc sức khoẻ người lao động đặc biệt là các vấn đề sức khoẻ về di truyền. Ngày 24/12/2020 Phúc lợi Agape cùng Gene Solutions đã ký kết chương trình hợp tác phúc lợi toàn diện.

Gene Solutions là một trong số rất ít đơn vị tại Việt Nam làm chủ và không ngừng cập nhật công nghệ Giải trình tự Thế hệ mới (Next Generation Sequencing) Illumina, Hoa Kỳ. Hệ thống có trình độ phát triển về cơ sở hạ tầng và đội ngũ chuyên môn sâu vận hành hiệu quả. Có thể giải trình tự hàng triệu đoạn gen ngắn hoặc giải trình tự toàn bộ hệ gen người (với độ sâu dữ liệu 30X) Phù hợp cho nhiều ứng dụng: Phát hiện đột biến trong chẩn đoán ung thư và điều trị trúng đích; sàng lọc bất thường về số lượng nhiễm sắc thể cho thai…

Với nguyện vọng gia tăng phúc lợi của người lao động, ngày 24/12/2020 Phúc lợi Agape cùng Gene Solutions đã ký kết chương trình hợp tác phúc lợi toàn diện. Theo nội dung ký kết, sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho người lao động từ Bình Thuận đến Bạc Liêu.