Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế lao động 1/5 và Tháng công nhân. Đặt mục tiêu tạo ảnh hưởng và tác động tích cực về dinh dưỡng trực tiếp đến 30.000 người lao động và gia đình, Phúc lợi Agape tài trợ 100% chi phí tổ chức 150 buổi hội thảo về dinh dưỡng dành cho người lao động (Bao gồm chi phí quà tặng). Dự án được Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Y Khoa Liên Tục bảo trợ. 

Với tiêu chí “học tập để phục vụ tốt hơn cho người lao động”. Sau nhiều tháng học tập và chuẩn bị thêm những kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng, chiều ngày 14/02 toàn bộ nhân sự phòng dự án đã vinh dự nhận chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo dinh dưỡng chuyên sâu. Để giúp người lao động có thể hiểu rõ hơn về dinh dưỡng, về sức khỏe của bản thân và gia đình. Đem lại giải pháp hiệu quả, lâu dài qua các sản phẩm chất lượng giúp người lao động thoát khỏi những nguy cơ mắc các bệnh về dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe người lao động. 

Agape- Chăm sóc cuộc sống và phúc lợi.