Tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 tới nay, đoàn viên, người lao động gặp không ít khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhằm đảm bảo an toàn sản xuất bên cạnh đó gia tăng tối đa các chính sách phúc lợi chăm lo cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng hàng ngàn túi An sinh Công đoàn đến với đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh. 

Túi An sinh Công đoàn là món quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần và kịp thời đối với người lao động, nhất là trong thời điểm khó khăn như lúc này. Đó cũng là mong muốn cùng doanh nghiệp và người lao động vững tin vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, từng bước khôi phục sản xuất của tổ chức Công đoàn. LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long đã và luôn đồng hành, sát cánh, tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp và người lao động.

Phúc lợi Agape xin trân trọng những nỗ lực chăm lo mà LĐLĐ tỉnh đã dành cho đoàn viên và NLĐ tỉnh nhà.

Agape – Chăm sóc cuộc sống và phúc lợi